Informatie opvragen

Voor informatie over bezetting en huurcondities kunt u contact opnemen met Ben Bunt:

email:        b.bunt@kpnplanet.nl
telefoon:   023-5252356 of 0654692910